en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

WPŁYW PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 NA OGRANICZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W GRUPIE PRACOWNIKÓW BIUROWYCH PRZENIESIONYCH DO PRACY ZDALNEJ

Zbigniew Wroński
1
,
Mariusz KANAREK
1
,
Jolanta OLEKSIAK
1
,
Adrian KUŻDŻAŁ
2

  1. Wydział Medyczny, Medyczny Uniwersytet Warszawski
  2. Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
Data publikacji online: 2021/01/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Niewystarczająca aktywność fizyczna jest jednym z czynników podnoszącym istotnie, globalnie ryzyka śmiertelności. W związku z pandemią wprowadzono liczne restrykcje, w tym dotyczące zmiany trybu pracy stacjonarnej na pracę zdalną. Cel pracy Analiza wpływu pandemii koronawirusa oraz zdalnego trybu pracy, na poziom aktywności fizycznej u pracowników biurowych.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono przy pomocy internetowego sondażu diagnostycznego na grupie 143 pracowników administracyjno-biurowych w wieku 21-49 lat, którzy przeszli na zdalny tryb pracy z powodu pandemii koronawirusa.

Wyniki
Analiza uzyskanych wyników pozwoliła stwierdzić, że aktywność fizyczna w badanej grupie obniżyła się znacząco w wyniku przejścia na tryb pracy zdalnej.

Wnioski
W związku z sytuacją pandemiczną wydaje się wskazane zwiększenie działań w zakresie edukacji i promocji aktywności fizycznej wśród osób pracujących zdalnie.Introduction
Insufficient physical activity is one of the factors that significantly increase the global mortality risk. Due to the pandemic, numerous restrictions have been introduced, including shifting office workers to home office. Objective Analysis of the impact of the coronavirus pandemic and remote work mode on the level of physical activity in office workers.

Material and methods
The study was conducted using an online diagnostic survey on a group of 143 administrative and office workers aged 21-49 who switched to remote work due to the coronavirus pandemic.

Results
The analysis of the obtained results made it possible to conclude that the physical activity in the studied group decreased significantly as a result of switching to the remote work mode.

Conclusions
In connection with the pandemic situation, it seems advisable to increase activities in the field of education and promotion of physical activity among people working remotely.

słowa kluczowe:

praca zdalna, aktywność fizyczna, koronawirus, pandemia


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.