en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
20
 

Physiotherapy Review (ISSN 2719-5139) (wcześniej Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Powyższy cel realizowany jest poprzez publikację oryginalnych prac eksperymentalnych, kazuistycznych, recenzji, prac poglądowych, przeglądów badań i literatury, w tym przeglądów systematycznych oraz metaanaliz – przedstawiających wyniki badań naukowych obejmujących wszystkie dziedziny fizjoterapii. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do aktualnej wiedzy o najlepszych rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie.

W kwartalniku publikowane są jedynie te artykuły, które zostały uznane przez redaktorów za zgodne z tematyką czasopisma, stanowią oryginalny wkład w rozwój nauki i / lub praktyki klinicznej, lub które charakteryzują się pożądanymi wartościami dydaktycznymi.

W Komitecie Naukowym czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w różnych dziedzinach medycyny. Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac

Magazyn jest wydawany jako kwartalnik w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Artykuły w tym czasopiśmie publikowane są w otwartym dostępie (OA)


Redaktor Naczelny

Prof. Jakub Taradaj PT, PhD

Faculty of Physiotherapy, Academy of Physical Education in Katowice (Poland)

jakub.taradaj@kif.info.pl

ORCID 0000-0002-1796-5832ORCIDRedaktor Prowadzący/ -a

Marta Jokiel PT, PhD

Physiotherapy Department, Poznan University of Medical Sciences (Poland)


Agnieszka Lewko PT PhD

Assistant Professor (Research)

Centre for Healthcare Research

Coventry University

agnieszka.lewko@coventry.ac.uk

ORCID 0000-0001-5688-0762ORCID


Prof. Sebastian Rutkowski PT, PhD

Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of Technology, Opole, Poland

ORCID 0000-0002-8504-0129ORCID


Zbigniew Wroński PT, PhD

Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw (Poland)

zbigniew.wronski@kif.info.pl

ORCID 0000-0002-6662-1227ORCIDRedaktor zarządzająca

Dalia Wożnica PT, PhD

The Polish Chamber of Physiotherapists

dalia.woznica@kif.info.pl

ORCID 0000-0003-1487-4115ORCID


Copyright: © Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Czasopismo publikowane w systemie Open Access, wszystkie artykuły sa objęte licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Licencja (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.

eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.