en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

WPŁYW PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 NA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA I NASILENIE BÓLÓW KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO W GRUPIE PRACOWNIKÓW BIUROWYCH PRZENIESIONYCH DO PRACY ZDALNEJ

Mariusz KANAREK
1
,
Zbigniew Wroński
1
,
Jolanta OLEKSIAK
1
,
Adrian KUŻDŻAŁ
2

  1. Wydział Medyczny, Medyczny Uniwersytet Warszawski
  2. Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
Physiotherapy Review TOM XXIV NR 4 / 2020
Data publikacji online: 2021/01/18
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Bóle dolnego odcinka kręgosłupa są jednym z głównych powodów nieobecności w pracy. Społeczne dystansowanie, praca zdalna i ograniczenie aktywności fizycznej mogą prowadzić do jeszcze dłuższego czasu spędzanego w pozycji siedzącej. Cel pracy: Analiza wpływu sytuacji pandemii na bóle kręgosłupa lędźwiowego oraz znajomości rozwiązań profilaktycznych wśród pracowników biurowych pracujących zdalnie.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono przy pomocy internetowego sondażu diagnostycznego na grupie 143 pracowników administracyjno-biurowych w wieku 21-49 lat, którzy przeszli na zdalny tryb pracy z powodu pandemii koronawirusa.

Wyniki
Przejście na tryb zdalny pracy w związku z pandemią COVID-19 ma wpływ na większą częstość występowania i nasilenie odczuwania bólu kręgosłupa części lędźwiowej.

Wnioski
Należy zwiększyć działania w zakresie profilaktyki i terapii bólów kręgosłupa lędźwiowIntroduction
Low back pain is one of the main reasons for being absent at work. Social distancing, working remotely, and limiting physical activity can lead to prolonged sitting time. Aim: Analysis of the impact of a pandemic situation on low back pain and knowledge of preventive solutions among office workers working remotely.

Material and methods
The study was conducted using an online diagnostic survey on |a group of 143 administrative and office workers aged 21-49 who switched to remote work due to the coronavirus pandemic.

Results
Switching to remote work mode in connection with the COVID-19 pandemic has an impact on the higher incidence and intensity of pain in the lumbar spine.

Conclusions
Activities in the field of prevention and treatment of low back pain among people working remotely should be increased.

słowa kluczowe:

praca zdalna, kręgosłup, bóle kręgosłupa, koronawirus, pandemia


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.