en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

WPŁYW PANDEMII KORONAWIRUSA NA CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA I NASILENIE DOLEGLIWOŚCI CZĘŚCI SZYJNEJ KRĘGOSŁUPA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BIUROWYCH PRZENIESIONYCH DO PRACY ZDALNEJ

Damian SWAT
1
,
Zbigniew Wroński
1
,
Jolanta OLEKSIAK
1
,
Adrian KUŻDŻAŁ
2

  1. Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  2. Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
Physiotherapy Review TOM XXIV NR 4 / 2020
Data publikacji online: 2021/01/18
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Globalna pandemia koronawirusa spowodowała rosnący trend w kierunku przechodzenia pracowników na pracę zdalną. Cel: Ocena wpływu pracy zdalnej na dolegliwości bólowe części szyjnego kręgosłupa u pracowników administracyjnobiurowych.

Materiał i metody
W badaniu posłużono się ankietą internetową Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI). W grupie 103 respondentów, 55 kobiet i 48 mężczyzn w wieku od 24 do 52 lat udzieliło odpowiedzi na pytania ułożone w 14 sekcjach, dostarczając informacji na temat stylu życia, aktywności fizycznej, warunków i ergonomii pracy biurowej oraz zdalnej, pytań bazujących na kwestionariuszu Neck Disability Index (NDI) w zakresie oceny dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa.

Wyniki
Wydaje się, że przejście na pracę zdalną wiąże się ze zwiększonym ryzykiem doświadczenia dolegliwości bólowych szyi. Nie obserwowaliśmy tego w naszej pracy. W naszych badaniach mniejszy procent pracowników biurowych zgłaszał dolegliwości, dodatkowo też o mniejszym nasileniu. Wydaje się również, że ilość codziennej aktywności fizycznej podejmowanej przez pracownika ma znaczenie w kontekście prewencji wystąpienia dolegliwości, lecz ani spadek ilości aktywności ani wzrost po przejściu na pracę zdalną nie wpłynęły znacząco na odczuwane dolegliwości u pracowników. Warunki ergonomii korelują ujemnie z częstością zgłaszanych dolegliwości.

Wnioski
Telepraca może zmniejszyć bóle szyi. Większa aktywność fizyczna wiąże się z mniejszą ilością bólów szyi w badanej grupie.Introduction
The global coronavirus pandemic has resulted in a growing trend toward shifting office workers to home office.Objective: Objective. Assessment of the impact of remote work on neck pain in administrative and office workers.

Material and methods
We used the Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) questionnaire. In the group of 103 respondents, 55 women and 48 men aged 24 to 52 answered the questions in 14 sections, providing information on lifestyle, physical activity, office and remote conditions and ergonomics, questions based on the Neck Disability Index questionnaire ( NDI) in the assessment of the cervical spine.

Results
There is a risk of experiencing neck pain when switching to remote work. However, in this study, a decrease in the frequency of symptoms and their severity was observed after switching to remote work. The amount of physical activity undertaken by an employee is important in the context of preventing the occurrence of ailments, but neither its decrease nor its increase after switching to remote work significantly influenced the experienced ailments in employees. Ergonomic conditions negatively correlate with the frequency of reported ailments.

Conclusions
Shifting to remote home office may reduce neck pain. More physically active workers experience less often and less severe neck pain.

słowa kluczowe:

praca zdalna, kręgosłup szyjny, bóle kręgosłupa, koronawirus, pandemia


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.