en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2024
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Artykuł przeglądowy

Utility and effectiveness of ankle-foot orthoses in individuals with hemiparesis: a literature review on cerebral palsy and stroke

Bernadeta Faustyna Piwowar-Kuczyńska
1
,
Michał Zabojszcz
2
,
Monika Urbaniak
3
,
Rafał Trąbka
4
,
Mateusz Curyło
5, 6

  1. Medical Center VADIMED Ltd., Cracow, Poland
  2. Department of Internal Medicine and Family Medicine, Collegium Medicum, Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, Poland
  3. Chair and Department of Facility Management Organizations in Health Care, Department of Medical Law, Faculty of Health Sciences, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
  4. Department of Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland
  5. Department of Internal Medicine, Rehabilitation and Physical Medicine, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
  6. Medical Rehabilitation Department, The Ministry of the Interior and Administration Hospital in Cracow, Cracow, Poland
Physiotherapy Review, 2024, 28(1), 5-12
Data publikacji online: 2024/03/26
Plik artykułu:
- art1_1-24.pdf  [0.23 MB]
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
1. Feng Y, Song Y. The Categories of AFO and Its Effect on Patients With Foot Impair. A Systemic Review. 2017; 1 (1): 8.
2. Krasowicz K. The Influence of Orthotics on Lower Limbs Biomechanics in CP. Ortop Traumatol Rehabil. 2019; 21 (5): 389–398.
3. Wojciechowska P, Starz A. Using ankle-foot orthoses in gait disorders in children with spastic cerebral palsy [Zastosowanie ortez skokowo-goleniowych w zaburzeniach chodu dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia]. Rehabil Pediatr. 2018; 6: 36–41.
4. Ploeger H, Brehm MA, Bus S, Nollet F. Comparing the effect of a dorsal-leaf-spring AFO and a springhinged AFO on gait characteristics in plantarflexor weakness – A pilot study. Gait Posture. 2015; 42: 70.
5. Meyns P, Kerkum Y, Buizer A, Becher J, Brehm MA, Harlaar J. The effect of ankle foot orthosis stiffness on trunk movement and walking energy cost in cerebral palsy. Gait Posture 2016; 49 (2).
6. Ridgewell E, Rodda J, Graham K, Sangeux M. The effect of bilateral solid AFO on gait. Gait Posture 2015; 42: 70–71. 12 Physiotherapy Review | Volume XXVIII Issue 1/2024
7. Sabbagh D, Fior J, Gentz R. Long-term effects of a dynamic ankle foot orthosis on a patient with cerebral palsy following ischemic perinatal stroke – A case study. Gait Posture 2016; 49: 224.
8. Dudek J, Chruchla M, Snela S. Disorders of gait pattern in children with cerebral palsy [Zaburzenia wzorca chodu u dzieci z mózgowym porażeniem]. Prz Med Uniw Rzesz. 2009: 317–322.
9. Sławek J. Spasticity from pathophysiology to treatment [Spastyczność od patofizjologii do leczenia]. Via Medica. 2013; 2.
10. Aboutorabi A, Arazpour M, Ahmadi Bani M, Saeedi H, Head JS. Efficacy of ankle foot orthoses types on walking in children with cerebral palsy: A systematic review. Ann Phys Rehabil Med. 2017;60 (6): 393–402.
11. Curyło M, Rynkiewicz-Andryśkiewicz M, Mikos M, Kiljański M, Śliwiński Z, Raczkowski JW. Medical devices prescribed in the practice of physiotherapy [Wyroby medyczne wydawane na zlecenie w praktyce fizjoterapeuty]. Fizjoter Pol. 2020; 20(3): 180–183.
12. Curyło M, Raczkowski JW, Trąbka R. Legal and administrative basics of ordering medical devices in the clinical practice of physiotherapy specialist and master of physiotherapy [Podstawy prawno-administracyjne zlecania wyrobów medycznych w praktyce klinicznej specjalisty fizjoterapii i magistra fizjoterapii]. Eds. Śliwiński Z, Sieroń A. Wielka Fizjoterapia. ElsevierUrban & Partner, Wrocław 2014: 467.
13. Joanna M, Magdalena S, Katarzyna BM, Daniel S, Ewa LD. The Utility of Gait Deviation Index (GDI) and Gait Variability Index (GVI) in Detecting Gait Changes in Spastic Hemiplegic Cerebral Palsy Children Using Ankle-Foot Orthoses (AFO). Child Basel Switz 2020; 7 (10): 149.
14. Liu XC, Embrey D, Tassone C, Zvara K, Brandsma B, Lyon R, i in. Long-Term Effects of Orthoses Use on the Changes of Foot and Ankle Joint Motions of Children With Spastic Cerebral Palsy. PM R 2018; 10 (3): 269–275.
15. Kobayashi T, Orendurff MS, Hunt G, Lincoln LS, Gao F, LeCursi N, i in. An articulated ankle-foot orthosis with adjustable plantarflexion resistance, dorsiflexion resistance and alignment: A pilot study on mechanical properties and effects on stroke hemiparetic gait. Med Eng Phys 2017; 44: 94–101.
16. Nikamp CDM, Hobbelink MSH, van der Palen J, Hermens HJ, Rietman JS, Buurke JH. A randomized controlled trial on providing ankle-foot orthoses in patients with (sub-)acute stroke: Short-term kinematic and spatiotemporal effects and effects of timing. Gait Posture 2017; 55: 15–22.
17. Choo YJ, Chang MC. Effectiveness of an ankle-foot orthosis on walking in patients with stroke: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 5 2021; 11 (1): 15879.
18. Daryabor A, Kobayashi T, Yamamoto S, Lyons SM, Orendurff M, Akbarzadeh Baghban A. Effect of ankle-foot orthoses on functional outcome measurements in individuals with stroke: a systematic review and meta-analysis. Disabil Rehabil. 2022; 44 (22): 6566–6581.
19. Wada Y, Otaka Y, Mukaino M, Tsujimoto Y, Shiroshita A, Kawate N, i in. The effect of ankle-foot orthosis on ankle kinematics in individuals after stroke: A systematic review and meta-analysis. PM R. 2022; 14 (7): 828–836.
20. Ling H, Guo H, Zhou H, Chang XQ, Guo ZY, Yamamoto S, i in. Effect of a rigid ankle foot orthosis and an ankle foot orthosis with an oil damper plantar flexion resistance on pelvic and thoracic movements of patients with stroke during gait. Biomed Eng Online 2023; 22 (1): 9.
21. Johnston TE, Keller S, Denzer-Weiler C, Brown L. A Clinical Practice Guideline for the Use of Ankle-Foot Orthoses and Functional Electrical Stimulation Post-Stroke. J Neurol Phys Ther JNPT 2021; 45 (2): 112–196.

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.