en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Artykuł oryginalny

Psychosomatic background of cervical spine pain assessed during the Covid-19 pandemic period

Patrycja Rąglewska
1
,
Jacek Dembiński
2
,
Anna Straburzyńska-Lupa
1

  1. Department of Physical Therapy and Sports Recovery, University of Physical Education, Poland
  2. Rehabilitation Center "Medicus", Poland
Research, Physiotherapy Review, 2023, 27(2), 31-39
Data publikacji online: 2023/06/28
Plik artykułu:
- art3 2_2023.pdf  [0.19 MB]
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
1. Mikołajczyk E, Jankowicz-Szymańska A, Guzy G Effects of complex physiotherapeutic treatment on functional condition in outpatients suffering from cervical spine pain. Hygeia Public Health 2013; 48 (1): 73–79.
2. Łukasik E, Targosiński P, Szymański M. Compar- ing the effectiveness of myofascial techniques with massage in persons with upper crossed syndrome (preliminary report). Adv Rehabil. 2017; (2): 53–67.
3. Szpala M., Skorupińska A., Kostorz K. Occurrence of back pain – causes and treatment. Pomeranian J Life Sci. 2017; 63 (3): 41–47
4. Langevin HM, Fox JR, Koptiuch C, Badger GJ, Greenan-Naumann AC, Bouffard NA, et al. Reduced thoracolumbar fascia shear strain in human chron- ic low back pain. BMC Musculoskelet Disord. 2011; 12:203. doi: 10.1186/1471-2474-12-203.
5. Tylka J. Psychosomatic approach to explaining the whys and establishing methods of health disorders therapy. Fam Med Prim Care Rev, 2010; (12) 1: 97–103.
6. Tudorowska M. The issue of Psychosomatic Med- icine – form history to nowadays. J Educat Health Sport, 2016; 6 (6): 121–134.
7. Mądry-Kupiec M. Symbolika objawu psychoso- matycznego u dziecka: studium przypadku. For Oświat. 2016; 28 (1): 199–219.
8. Badura-Brzoza K, Bułdak R, Dębski P, Kasperczyk S, Woźniak-Grygiel E, Konka A, et al. The stress of the SARS-CoV-2 virus pandemic and pro-health behaviors among medical personnel - preliminary report. Psychiatr Pol. 2022; 56 (5): 969–978.
9. Dymecka J. Psychosocial effects of the COVID-19 pandemic. Neuropsychiatry Neuropsychol. 2021; 16 (1–2): 1–10.
10. Ślusarska B, Lalik S, Kulina D, Zakrzycka D. The in- tensity of stress in patients with hypertension and its relationship to self-control of patients’ treat- ment. Arterial Hypertens. 2013, 17 (5): 369–376.
11. Filip M, Macander M, Gałecki P, Talarowska M, Zboralski K, Szemraj J, et al. Coping with stress, control of emotions and biochemical markers as a common protective element in the inflammatory response to stress. Psychiatr Pol. 2018; 52 (3): 511- 524. doi: 10.12740/PP/79217.
12. Kuciel-Lewandowska J, Paprocka-Borowicz M, Ja- gucka B, Kierzek A, Pozowski A, Ratajczak B, et al. Effectiveness of chosen physiotherapeutic proce- dures in the pain treatment in patients with cervi- cal spondylosis. Acta Bio-Opt Inform Med. 2012; 3 (18): 195–196.
13. Wypyszewska J, Kopański Z, Kulesa-Mrowiecka M, Rowiński J, Furmanik F, Tabak J, et al. Clinical as- sessment of pain. J Clin Healthcare. 2018; 2: 6–11.
14. Svedmark Å, Björklund M, Häger CK, Sommar JN, Wahlström J. Impact of Workplace Exposure and Stress on Neck Pain and Disabilities in Women-A Longitudinal Follow-up After a Rehabilitation In- tervention. Ann Work Expo Health. 2018; 62 (5): 591–603. doi: 10.1093/annweh/wxy018.
15. Dobrogowski J, Zajączkowska R, Dutka J, Word- liczek J. Pathophysiology and classification of pain [Patofizjologia i klasyfikacja bólu]. Pol. Przegl. Neu- rol 2011; 7 (1): 20–30.
16. Bugajska J. Principles of organizing remote work on the computer [Zasady organizacji pracy zdalnej przy komputerze]. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2021.
17. Rydlewska A, Ponikowska B, Borodulin-Nadzieja L, Banasiak W, Jankowska EA, Ponikowski P. Oce- na aktywności autonomicznego układu nerwowe- go zwiazanej z odruchowa regulacja układu ser- cowo-naczyniowego i oddychania [Assessment of the functioning of autonomic nervous system in the context of cardiorespiratory reflex control]. Kardiol Pol. 2010; 68 (8): 951–957.
18. Kobrzycka A., Rudnicki K, Jabłoński G. Immonosen- sory functions of the vagus nerve [Immonosenso- ryczne funkcje nerwu błędnego]. Kosmos 2017; 66, (4): 651–663.

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.