en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W LECZENIU DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH DOLNEJ CZĘŚCI PLECÓW – CZĘŚĆ I

Natalia Julia ZIMNOCH
1
,
Andrzej PERMODA
1

  1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Data publikacji online: 2021/01/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba osób skarżących się na ból dolnej części pleców. Zwiększyła się również ilość specjalistów, zarówno w Polsce, jak i na świecie, chcących pomóc ludziom z tymi problemami. Zwiększa się świadomość ludzi w zakresie utrzymania prawidłowej pozycji różnych części ciała w spoczynku i kontroli ruchu poszczególnych segmentów ciała podczas podstawowego funkcjonowania dnia codziennego, jak również w trakcie treningów lub rehabilitacji. Można znaleźć informacje o postępowaniu treningowym i terapeutycznym na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, bądź filmiki na YouTube. Tutaj jednak pojawia się niebezpieczeństwo rzetelności przekazywanych informacji - każdy może umieścić posty, filmiki, porady, ćwiczenia, wskazówki, czasami nie mając wystarczającej wiedzy i doświadczenia o prawidłowym postępowaniu treningowym lub terapeutycznym w zwalczaniu dolegliwości bólowych dolnej części pleców. Niniejsze opracowanie promuje słuszność i skuteczność koncepcji Kinetic Control. Ze względu na ilość informacji, którymi autorzy tego opracowania chcą się podzielić z czytelnikami, opracowanie zostało podzielone na trzy części. Prezentowana obecnie część dotyczy zagadnień wprowadzających w poruszaną problematykę oraz kwestii związanych z podstawową diagnostyką niezbędną do ustalenia dalszego postępowania fizjoterapeutycznego.

In recent years, the number of people complaining of lower back pain has increased significantly. The number of specialists, both in Poland and worldwide, wanted to help people with these problems has also increased. Awareness of people in terms of maintaining the correct position of different parts of the body at rest and controlling the movement of individual segments of the body during the basic functioning of everyday life, as well as during training or rehabilitation. You can find information about training and therapeutic behavior on social networks such as Facebook, Instagram, or YouTube videos. Here, however, there is a danger of reliability of the information provided - anyone can put posts, videos, tips, exercises, sometimes not having sufficient knowledge and experience of proper training or therapeutic treatment in combating lower back pain. This study promotes the validity and effectiveness of the Kinetic Control concept. Due to the amount of information that the authors of this study want to share with readers, the study is divided into three parts. The section currently presented concerns issues that raise issues and issues related to the basic diagnosis necessary to establish further physiotherapy procedures.
słowa kluczowe:

koncepcja Kinetic Control, prawidłowe postępowanie treningowe i rehabilitacyjne, ćwiczenia aktywacyjne


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.