en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE U PACJENTKI Z OBJAWAMI BRUKSIZMU - STUDIUM PRZYPADKU

Bernadeta PIWOWAR
1
,
Bartosz TRYBULEC
2
,
Marta BARŁOWSKA-TRYBULEC
3
,
Grzegorz MAŃKO
4, 5

  1. Absolwentka studiów I stopnia, kierunek Fizjoterapia, IF WNZ UJCM, Kraków
  2. Zakład Fizjoterapii, IF WNZ UJCM, Kraków
  3. Zakład Fizjologii Medycznej IF WNZ UJCM, Kraków
  4. Zakład Biomechaniki i Kinezjologii IF WNZ UJCM, Kraków
  5. Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Krzeszowice” SP ZOZ
Data publikacji online: 2021/01/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Bruksizm jest schorzeniem występującym podczas snu i czuwania. Jego etiologia nie jest do końca poznana. Objawy charakterystyczne to między innymi wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie mięśni żucia, szyi oraz tułowia, szumy uszne, patologiczne starcie i zaciskanie zębów. Cel: Celem pracy było stworzenie oraz próba oceny skuteczności planu postępowania fizjoterapeutycznego opartego o rozluźnienie mięśni nadmiernie napiętych.

Opis przypadku
W pracy zostało przedstawione postępowanie fizjoterapeutyczne u 22-letniej pacjentki z bruksizmem, u której zdiagnozowano hypomobilność prawego stawu skroniowo-żuchwowego, skrócenie poziome struktur nadgnykowych, głęboki zgryz, hipodoncję oraz przodozgryz. Badana skarżyła się na wzmożone napięcie w obrębie mięśni żucia, szyi oraz tułowia, a także częste bóle głowy po przebudzeniu, szumy uszne, patologiczne zaciskanie oraz ścieranie zębów.

Metody
iu mięśni żucia, szyi oraz tułowia z wykorzystaniem terapii punktów spustowych oraz ćwiczeń rozciągających. Przed terapią zostały wykonane: badanie ruchomości żuchwy, manualna funkcjonalna analiza stawów skroniowo-żuchwowych, analiza posturalna wg Langlade’a, badanie mięśni głowy i szyi wg Festy.

Wyniki
Po zastosowanej terapii zaobserwowano rozluźnienie mięśni, zmniejszenie tkliwości uciskowej w obrębie mięśni żucia, szyi oraz tułowia. Całkowicie ustały szumy uszne, zmniejszyła się częstotliwość występowania bólów głowy, natomiast prze-prowadzona terapia nie wpłynęła znacząco na ścieranie zębów.

Wnioski
Zastosowana terapia zachowawcza uwzględniająca terapię punktów spustowych oraz stretching mięśni narządu żucia i szyi wydaje się być skuteczną formą leczenia większości objawów bruksizmu.Introduction
Bruxism is a disease that occurs during sleep and wakefulness. Its etiology is not fully understood. Characteristic symptoms include increased muscle tone within the chewing muscles, neck and torso, tinnitus, pathological clash and teeth clenching. Aim: The aim of the study was to create and to assess an effectiveness of physiotherapeutic management plan based on relaxation of overstrained muscles.

Case study
In the study was described conservative proceedings on a 22-years old patient with bruxism. During the functional diagnosis, it was noticed that patient had hypomobility of right temporomandibular joint, horizontal reduction of peripheral structures, deep bite, hypodontia and undershot bite. The subject complained about increased tension within the chewing muscles, neck and torso and frequent headaches after waking up, tinnitus, pathological clash and teeth clenching as well.

Methods
The therapy focused on relaxation chewing muscles, neck or torso with the usage of trigger points therapy and stretching exercises. Before therapy there were made: examination of jaw mobility, manual functional analysis of temporomandibular joints, postural analysis according to Langlade, examination of head and neck muscles according to Festy.

Results
Relaxation and the tenderness in the chewing, neck and torso muscles decreased were achieved. Tinnitus completely stopped, headaches frequency decreased, but the therapy did not significantly affect the teeth clenching.

Conclusions
The conservative therapy applied including treatment of trigger points and stretching the muscles of the masticatory system and neck seems to be an effective form of treatment for the most of bruxism symptoms.

słowa kluczowe:

bruksizm, terapia punktów spustowych, ćwiczenia rozluźniające


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.