en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

PORÓWNANIE WPŁYWU DWÓCH METOD KOMPRESJI ISCHEMICZNEJ PUNKTÓW SPUSTOWYCH NA ZMIANĘ PROGU BÓLU I PARAMETRÓW ELEKTROMIOGRAFICZNYCH MIĘŚNIA CZWOROBOCZNEGO GRZBIETU

Dawid JANCZARZYK
1
,
Paweł KUROWSKI
1

1.
AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Data publikacji online: 2021/01/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Celem pracy było porównanie wpływu kompresji ischemicznej punktów spustowych, w której ucisk był utrzymywany w sposób pulsacyjny (grupa A) i stały (grupa B) na próg bólu i parametry EMG mięśnia czworobocznego grzbietu.

Materiał i metody
w badaniu uczestniczyło 28 studentów posiadających utajony punkt spustowy w opisanym mięśniu. Uciskowy próg bólu mierzono za pomocą dynamometru ręcznego, wartości biopotencjału mięśniowego w czasie spoczynku i aktywności ruchowej ustalano z wykorzystaniem EMG. Oba parametry oceniano przed i po zakończonej terapii.

Wyniki
w każdej z badanych grup zaobserwowano istotne statystycznie obniżenie progu bólu, ponadto w grupie B stwierdzono istotny spadek napięcia spoczynkowego mięśnia. Analiza innych parametrów nie wykazała istotnych zmian.

Wnioski
według autorów kompresja ischemiczna stała cechuje się większą przydatnością kliniczną w leczeniu bólu i wzmożonego napięcia mięśniowego.Introduction
The aim of the study was to compare the effect of ischemic compression of trigger points, in which pressure was maintained in a pulsating (group A) and constant (group B) manner on the pain threshold and EMG parameters of the trapezius muscle.

Material and methods
28 students with a latent trigger point in the described muscle participate in use. Compression pain threshold measured using a hand dynamometer, muscle biopotential values at rest, and motor activity determined using EMG. Both parameters were evaluated before and after the therapy.

Results
in each of the examined groups a statistically significant decrease in the pain threshold was observed, additionally in group B there was a significant decrease in the muscle resting tone. The analysis of other parameters did not show any significant changes.

Conclusions
according to the authors, ischemic compression is characterized by greater clinical usefulness in the treatment of pain and increased muscle tone.

słowa kluczowe:

punkty spustowe, kompresja ischemiczna, próg bólu, EMG


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.