en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

PORÓWNANIE ROZSZERZONYCH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH WŚRÓD FIZJOTERAPEUTÓW W EUROPIE

Dalia WOŹNICA
1

  1. Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Physiotherapy Review TOM XXIV NR 4 / 2020
Data publikacji online: 2021/01/18
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Fizjoterapia w Europie dynamicznie rozwija się. Rozszerzone kompetencje zawodowe są jednym z elementów tego trendu. Cel: Analiza poszczególnych procedur fizjoterapeutycznych wchodzących w rozszerzone kompetencje zawodowe.

Materiał i metody
W badaniu posłużono się autorską ankietą dotycząca charakterystyki rozszerzonych kompetencji fizjoterapeuty. Ankietę w postaci linka rozesłano drogą mailową do 41 przedstawicieli stowarzyszeń fizjoterapii zrzeszonych w regionie Europejskim, World Physiotherapy.

Wyniki
Poddano analizie takie zaawansowane procedury fizjoterapeutyczne jak: przerywanie ciągłości skóry; wypisywanie skierowań na specjalistyczne badania diagnostyczne; wypisywanie skierowań do innego specjalisty; wypisywanie skierowań na leki oraz zaopatrzenie medyczne; przeprowadzanie i opis specjalistycznych badań diagnostycznych. Najwięcej państw uznaje kompetencje fizjoterapeuty dotyczące wypisywania skierowań na zaopatrzenie medyczne i przeprowadzanie oraz opis specjalistycznych badań (EMG powierzchniowe, spirometria, USG tkanek miękkich). Najwięcej różnic dotyczy prawnej możliwości wypisywania leków przez fizjoterapeutę.

Wnioski
Istnieje potrzeba jasnego zdefiniowania rozszerzonych kompetencji fizjoterapeuty i ujednolicenia regulacji prawnych dotyczących poszczególnych procedur.Introduction
Physiotherapy in Europe is developing dynamically. Advanced Practice in Physiotherapy is one of the elements supporting the trend. Aim: An analysis of individual physiotherapeutic procedures falling within the Advanced Practice in Physiotherapy.

Material and methods
An original questionnaire has been used on the characteristics of the advanced competences of a physiotherapist. The questionnaire in the form of a link was sent by e-mail to 41 representatives of physiotherapy associations in the European region, World Physiotherapy.

Results
The advanced physiotherapeutic procedures included: disruption of skin continuity; referrals for specialist diagnostic procedures; referrals to another specialist; referrals for drugs and medical devices; conducting and description of specialized diagnostic tests. Most countries recognize the competence of a physiotherapist to write referrals for medical devices and to conduct and describe specialist tests (superficies EMG, spirometry, soft tissue ultrasound). Most of the differences concern the legal possibility of prescribing drugs by a physiotherapist.

Conclusions
There is a need to define transparent advanced scopes of a physiotherapist and to unify the legal regulations concerning individual physiotherapeutic procedures.

słowa kluczowe:

kompetencje, procedury, badanie


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.