en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2023
vol. 27
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Artykuł oryginalny

Optimization of the position for isometric exercise to strengthen the vastus medialis oblique muscle based on surface electromyography tests: an observational study

Michał Piotr Polawski
1
,
Joanna Zyznawska
1
,
Grzegorz Frankowski
1

  1. Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy, Jagiellonian University Medical College, Polska
Review, Physiotherapy Review, 2023, 27(2), 19-30
Data publikacji online: 2023/06/28
Plik artykułu:
- art2 2_2023.pdf  [0.46 MB]
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
1. Netter HF. Atlas anatomii człowieka, Elsevier Ur- ban & Partner Publisher, Wroclaw 2011; pp: 480– 484, 494–500.
2. Walocha J, Skawina A, Gorczyca J, Skrzat J, Mizia E, Depukat P, et al. Kończyna górna, kończyna dolna – podręcznik dla studentów i lekarzy, Jagiellonian Unibversity Press, Cracow 2013; pp. 108–118.
3. Gawda P, Ginszt M, Paprota A, Gładosz A. The in- fluence of sports training on VMO endurance and quickness of the regeneration after physical effort for runners, [In] Innowacje w fizjoterapii. T. 1 [on- line]. Red. Olszówka M, Karpiński R.; pp. 55–65.
4. Hochschild J, Posłuszny P, Anatomia funkcjonalna dla fizjoterapeutów, MedPharm Poland Publisher, Warsaw 2017.
5. Bochenek A, Reicher M, Anatomia człowieka, PZWL Publisher, Warsaw 1999; pp. 587–600, 868–874.
6. Schunke M, Schulte E, Schumacher U, Atlas anatomii człowieka Prometeusz, Tom1 – Anatomia ogólna i układ mięśniowo-szkieletowy, MedPharm Poland Publisher, Warsaw 2011; pp. 440–453, 482– 485, 548–551.
7. Brotzman B, Wilk KE, Rehabilitacja Ortopedyczna Tom 2, Elsevier Urban & Partner Publisher, Wro- claw 2014; pp. 379–384, 731–736.
8. Prusinowska A, Turski P, Cichocki T, Księżopols- ka-Orłowska K, The use of kinesio taping as a com- plementary therapy to conventional techniques in the rehabilitation of patients with rheumatoid ar- thritis following total knee arthroplasty, Reumato- logia 2014; 52 (3): 193–199
9. The SENIAM project: http://www.seniam.org.
10. Preston DC, Shapiro BE, Electromyography and Neuromuscular Disorders, Clinical Electrophysio- logic Correlations, Butterworth-Heinemann, 2015;
11. pp. 129–220.
12. Wytrążek M, Hubert J, Zagłoba-Kaszuba A, Warze-
13. cha D, Possibilities of using electromyographic studies in physiotherapy practice, Scientific Pub- lishers of the Medical University of Poznan, Poznan 2010.
14. Bronikowski A, Kłoda M, Lewandowska M, Kamińs- ka M, Stolarczyk A, Deszczyński J. Influence of var- ious forms of physical exercise on bioelectric activ- ity of quadriceps femoris muscle. Pilot study. Ortop Traumatol Rehabil. 2010; 12 (6): 534–541.
15. Świtoński E, Głowacka A, Determination of muscle forces during gait based on the sEMG signals, Mod- elling in Engineering 2013.
16. Sasaki K, Neptune RR. Differences in muscle func- tion during walking and running at the same speed. J Biomech. 2006; 39 (11): 2005–2013. doi:10.1016/j. jbiomech.2005.06.019
17. Worobel M, Gniewek T, Hadała M, Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki – opis przypadku, Prakt Fizjoter Rehabil. 2013.

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.