en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

OCENA ZMIAN UKŁADU KOSTNEGO W OBRAZIE RTG KRĘGOSŁUPA W ODCINKU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM W POZYCJI KUCZNEJ I POZYCJI FIZJOLOGICZNEJ PODCZAS SIEDZENIA NA SEDESIE – STUDIUM PRZYPADKU.

Wacław NIEDZIELSKI
1
,
Bartosz BODNAR
2
,
Agata Ewa NIEDZIELSKA
3

  1. Działalność Fizjoterapeutyczna Reh-Ort Warszawa
  2. AXES SYSTEM
  3. Uniwersytet Warszawski – Wydział Historii
Data publikacji online: 2021/01/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Ze względu na to, że defekacja jest codzienną fizjologiczną czynnością związaną z tworzeniem dużych ciśnień w obrębie jamy brzusznej, ma ona znaczący wpływ na zachowanie prawidłowej funkcji, szczególnie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Jeżeli założy się, że podczas tej codziennej czynności kręgosłup jest nieprawidłowo wygięty, oznacza to, że przez 30 000 razy (6500 godz.) przeciążany jest układ ruchu podczas średniego okresu życia człowieka. Skutki przeciążeń ponoszą szczególnie segmenty L3-L4, L4-L5 i L5-S1 [1]. Tłumaczy to wyjątkowo znaczącą statystycznie ilość zmian dyskopatycznych na tych poziomach kręgosłupa. Cel pracy. Potwierdzenie założenia, że w pozycji kucznej kręgosłup, a szczególnie odcinek lędźwiowy, traci swój anatomiczny kształt.

Wyniki
Opierając się na otrzymanych wynikach pomiarów można stwierdzić, że w pozycji kucznej na sedesie w segmencie L3-L4 kręgi zbliżają się w części brzusznej a oddalają w części grzbietowej, natomiast wysokość otworu między-kręgowego rośnie w przypadku obu pacjentów.

Wnioski
Pozycja kuczna w trakcie defekacji nie jest pozycją naturalną, W obrazie Rtg układ kostny odbiega od normy anatomicznej układu ruchu człowieka.Introduction
Defecation is an everyday activity that is connected with huge pressure on the abdominal cavity. It has a decisive influence on the lumbosacral spine to keep its proper functions. Assume that during this everyday activity, the spine is used erratically. It would mean that the spine is overstrained almost 30 000 times (6500 h) in an average lifespan. The sections that are at the biggest risk are L3-L4, L4-L5 and L5-S1. It would explain the enormous statistic number of spinal disc herniation in those sections. The aim of this article is to prove that in tuck position the lumbosacral spine is losing its anatomical shape. Aim. Confirmation of the assumption that in the crouching position, the spine, especially the lumbar section, loses its anatomical shape.

Results
Based on the obtained measurement results, it can be concluded that in the crouching position on the toilet in the L3-L4 segment, the vertebrae come closer in the abdominal part and away in the dorsal part, while the height of the intervertebral foramen increases in both patients.

Conclusions
Crouching position during defecation is not a natural position. In the X-ray image, the skeletal system differs from the anatomical norm of the human movement system.

słowa kluczowe:

fizjologiczna lordoza lędźwiowa, kąt Whitmana-Fergusona, pozycja dyskotwórcza


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.