en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

METODY FIZJOTERAPII STOSOWANE W LECZENIU MUKOWISCYDOZY – PRZEGLĄD LITERATURY

Katarzyna BURDACKA
1
,
Robert WALASZEK
2
,
Tadeusz KASPERCZYK
3
,
Anna MARSZAŁEK
4
,
Marcin BURDACKI
5

  1. Department of Recreology and Biological Regeneration of the University School of Physical Education, 31-571 Cracow, Al. Jana Pawła II 78, Poland, katarzyna.burdacka@awf.krakow.pl, ORCID 0000-0002-7701-4633.
  2. Department of Recreology and Biological Regeneration of the University School of Physical Education, 31-571 Cracow, Al. Jana Pawła II 78, Poland, robertwalaszek63@gmail.com, ORCID 0000-0001-7639-2192.
  3. Section of Cosmetology Professional of the University of Physical Education in Kraków, 31-871 Kraków, Al. Jana Pawła II 78, Poland, tadeusz.kasperczyk@awf.krakow.pl, ORCID 0000-0002-6702-5152.
  4. Public Elementary School of Friends of Catholic Schools Association in Hucisko-Pewelka, Pewelka 63, 34-233 Hucisko, Poland, a.marsz@interia.pl, ORCID 0000-0003-0478-3711.
  5. Institute of Physiotherapy of the Faculty of Health Sciences of the Jagiellonian University, 31-126 Cracow, ul. Michałowskiego 12, Poland, m.burdacki@gmail.com, ORCID 0000-0001-7603-132X.
Data publikacji online: 2021/01/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate) jest najczęściej występującą chorobą genetyczną u ludzi rasy białej. Najnowsze badania wykazują, że co 25 osoba jest nosicielem genu odpowiedzialnego za wystąpienie mukowiscydozy, natomiast częstość występowania tej choroby waha się w granicach 1:2500 do 1:3200 żywych urodzeń. Praca przedstawia najczęściej występujące zaburzenia w organizmie chorego, jakie wywołuje mukowiscydoza oraz całokształt postępowania fizjoterapeutycznego stosowanego obecnie we wspomaganiu leczenia mukowiscydozy. Zaprezentowano aktualnie stosowane metody leczenia oraz kryteria, według których powinny być dobierane dla pacjentów. Opisano takie metody, jak: drenaż ułożeniowy, drenaż autogeniczny, technikę dodatniego ciśnienia wydechowego, technikę natężonego wydechu, technikę aktywnego cyklu oddechowego – zawierającą ekspansywne ćwiczenia torakalne i aktywność fizyczną. Poza wyżej wymienionymi metodami omówiono również terapię za pomocą następujących urządzeń: Flutter, Acapella czy kamizelka drenażowa. Wybór dostępnych metod jest dosyć duży, aby był właściwy, konieczne jest wzięcie pod uwagę kilku czynników. Należy uwzględnić wiek, stan zaawansowania choroby, a także zainteresowania, preferencje oraz stopień motywacji chorego.

Cystic fibrosis is the most common genetic disorder in Caucasian people. Recent studies show that every 25th person carries the gene responsible for the occurrence of cystic fibrosis, while the incidence of this disease ranges from 1: 2500 to 1: 3200 in live births. The work presents the most common disorders in the patient's body caused by cystic fibrosis and the overall physiotherapeutic process currently used to support the treatment of cystic fibrosis. It also features the currently used treatment methods and criteria according to which these methods should be selected for various patients. The review describes methods such as postural drainage, autogenic drainage, positive expiratory pressure technique, forced expiration technique and active cycle of breathing technique -including thoracic extension exercises and physical activity. In addition to the above-mentioned methods, therapy using the following devices such as the Flutter, the Acapella and drainage vest, is also discussed. The selection of available methods is quite vast. However, in order for it to be accurate, certain factors have to be considered. These include: age, stage of the condition, as well as interests, preferences and the degree of motivation of the patient.
słowa kluczowe:

mukowiscydoza, układ oddechowy, fizjoterapia, wysiłek fizyczny


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.