en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

MEDYCYNA MANUALNA W LECZENIU NIESPECYFICZNEGO BÓLU DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

Maciej KWIATKOWSKI
1
,
Mateusz Wojciech ROMANOWSKI
1, 2

  1. Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii
  2. Zakład Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny Poznań
Data publikacji online: 2021/01/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Przyczyny dolegliwości bólu pleców dzielimy na specyficzne i niespecyficzne. Zdecydowana większość przypadków dotyczy niespecyficznego bólu dolnego odcinka kręgosłupa (nsBDOK). Do potencjalnych przyczyn nsBDOK zaliczyć należy: dysfunkcję w obrębie stawów międzykręgowych, stawów krzyżowobiodrowych, zespoły mięśniowo-powięziowe, zespół mięśnia lędźwiowego i mięśnia gruszkowatego oraz ogólna niewydolność mięśni stabilizujących tułów. Istotnym elementem wpływającym na odczucie bólu w nsBDOK są czynniki psychologiczne takie jak np. stres. Medycyna osteopatyczna zakłada, że osteopatyczne leczenie manualne jest w stanie wspomóc zdolność organizmu do samoleczenia. Ze względu na specyfikę pracy osteopaty, wynikającą z samej filozofii osteopatii, na chwilę obecną nie jest możliwe stworzenie schematów postępowania w przypadku dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. W literaturze odnajdujemy prace, które potwierdzają skuteczność medycyny osteopatycznej w tej grupie chorych.

We divide the causes of back pain into specific and non-specific. The vast majority of cases relate to non-specific low back pain (nsLBP). Potential causes of nsLBP include: dysfunction of the intervertebral joints, sacroiliac joints, myofascial syndromes, psoas and piriformis muscle syndrome and general failure of the muscles stabilizing the trunk. An important element affecting the sensation of pain in nsLBP are psychological factors such as e.g. stress. Osteopathic medicine assumes that osteopathic manual treatment is able to support the body’s ability to heal itself. Due to the specificity of osteopathy, resulting from the philosophy of osteopathy, its is currently not possible to create patterns of treatment for low back pain. In the literature, we find works that confirm the effectiveness of osteopathic medicine in this group of patients.
słowa kluczowe:

osteopatia, niespecyficzny ból dolnego odcinka kręgosłupa, leczenie osteopatyczne


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.