en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
2/2020
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

HYDROTERAPIA W FIZJOTERAPII - KRYTYCZNY PRZEGLĄD LITERATURY

Adrian KUŻDŻAŁ
1
,
Zbigniew WROŃSKI
2

1.
Katedra Fizjoterapii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
2.
Zakład Rehabilitacji, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Data publikacji online: 2021/01/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Krytyczna analiza literatury i badań dotyczących skuteczności hydroterapii w fizjoterapii dysfunkcji narządu ruchu

Materiał i metody
Przeszukano cztery elektroniczne bazy danych (Cochrane Central Register of Controlled Trials / Cochrane Library, Medline, PEDro, Web of Science) dla publikacji z okresu ostatnich 20 lat tj. między styczniem 2000 rokiem a lutym 2020 roku. Do kryteriów wyszukiwania uwzględniono tylko randomizowane badania kliniczne pacjentów z chorobami narządu ruchu oraz przeglądy systematyczne badań dotyczących hydroterapii.

Wyniki
Do analizy zakwalifikowano ostatecznie 5 randomizowanych badań klinicznych obejmujących następujące jednostki kliniczne: ból kręgosłupa lędźwiowego, fibromialgia, choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych oraz choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych. Nie znaleziono ani jednego przeglądu systematycznego dotyczącego hydroterapii. Wszystkie badania były obarczone wysokim ryzykiem błędu systematycznego. Jakość i wartość dowodów naukowych dla badanych parametrów tj. bólu, jakości życia, stanu funkcjonalnego, punktów bolesnych, ruchomości stawowej była niska.

Wnioski
W związku z niską jakością i wartością analizowanych badań klinicznych, braku przeglądu systematycznego istniejących badań - nie można jednoznacznie potwierdzić skuteczności zabiegów hydroterapii w terapii bólu i dysfunkcjach narządu ruchu. Istnieje konieczność przeprowadzenia pełnego przeglądu systematycznego badań klinicznych dotyczących hydroterapii, a także przeprowadzenia badań klinicznych o wysokiej jakości metodologicznej.Introduction
To evaluate the benefits of hydrotherapy in patients with musculoskeletal dysfunctions.

Material and methods
Four data bases were searched (Cochrane Central Register of Controlled Trials / Cochrane Library, MEDLINE, PEDro, Web of Science) for the last 20 years articles, published between January 2000 and February 2020. Selection criteria were: randomized control trials (RCT) in patients with musculoskeletal dysfunctions and systematic reviews of hydrotherapy treatment.

Results
For the final analysis only 5 randomized control trials were included. Patients in the studies had following medical conditions: low back pain, fibromyalgia, knee and hip osteoarthritis. Systematic review of hydrotherapy treatment was not found. All studies had a high risk of bias. The quality level of scientific evidence for the parameters like pain, quality of life, functional status, trigger points and joint mobility was low.

Conclusions
Since the analyzed studies present poor quality and there is lack of systematic review of existing articles, there is no possibility to confirm efficacy of hydrotherapy procedure in patients with pain or musculoskeletal dysfunctions. There is necessity to perform systematic review for hydrotherapy treatment clinical trials and also more high quality clinical trials with this procedure.

słowa kluczowe:

hydroterapia, leczenie wodą, fizjoterapia, dowody naukowe, systematyczny przegląd literatury, evidence based medicine, EBM, evidence based physiotherapy, EBP


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.