en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2024
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Artykuł oryginalny

Assessment of the effects of physiotherapy in patients with bruxism with the use of splint therapy – preliminary study

Sebastian Zowada
1
,
Dagmara Wasiuk-Zowada
2
,
Andrzej Myśliwiec
3

  1. FizjoPoint, Individual Physiotherapy Practice, Katowice, Poland
  2. Department of Physiotherapy, Faculty of Health Sciences, Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland
  3. Laboratory of Physiotherapy and Physioprevention, Institute of Physiotherapy and Health Sciences, Academy of Physical Education in Katowice, Poland
Physiotherapy Review, 2024, 28(1), 78-90
Data publikacji online: 2024/03/26
Plik artykułu:
- art8_1-24.pdf  [0.28 MB]
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
1. Saczuk K, Wilmont P, Pawlak Ł, Łukomska-Szymańska M. Bruxism: Aetiology and diagnostics. A literature review [Bruksizm – etiologia i diagnostyka – przegląd piśmiennictwa]. Protet Stomatol 2018; 68 (4): 456–463.
2. Wetselaar P, Vermaire EJH, Lobbezoo F, Schuller AA. The prevalence of awake bruxism and sleep bruxism in the Dutch adolescent population. J Oral Rehabil. 2021; 48 (2): 143–149.
3. Flueraşu MI, Bocşan IC, Țig IA, Iacob SM, Popa D, Buduru S. The Epidemiology of Bruxism in Relation to Psychological Factors. Int J Environ Res Public Health. 2022; 19 (2): 691.
4. Shimada A, Castrillon EE, Svensson P. Revisited relationships between probable sleep bruxism and clinical muscle symptoms. J Dent. 2019; 82: 85–90.
5. Ziółkowska-Kochan M, Kochan J, Pracka D et al. Bruxism – an interdisciplinary problem [Bruksizm - problem interdyscyplinarny]. Czas Stomatol. 2007; (6): 391–397.
6. Mesko ME, Hutton B, Skupien JA. et al. Therapies for bruxism: a systematic review and network meta-analysis (protocol). Syst Rev. 2017; 6 (1): 4.
7. Wilmont P, Saczuk K, Pawlak Ł. et al. The most commonly used methods of treatment for bruxism – a literature review. J Stomatol. 2018; 71 (4): 350–355. 89 Physiotherapy Review | Volume XXVIII Issue 1/2024
8. Minakuchi H, Fujisawa M, Abe Y, Iida T, Oki K, Okura K, Tanabe N, Nishiyama A. Managements of sleep bruxism in adult: A systematic review. Jpn Dent Sci Rev. 2022; 58: 124–136.
9. Cerón L, Pacheco M, Delgado Gaete A, Bravo Torres W, Astudillo Rubio D. Therapies for sleep bruxism in dentistry: A critical evaluation of systematic reviews. Dent Med Probl. 2023; 60 (2): 335–344.
10. Kuhn M, Türp JC. Risk factors for bruxism. Swiss Dent J. 2018; 128 (2): 118–124.
11. Chruściel-Nogalska M, Polak-Majcher D, Dalewski B et al. Overview of occlusal splints used in the treatment of temporomandibular disorders – a literature review [Przegląd stosowanych szyn zgryzowych w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – na podstawie piśmiennictwa. Dental Forum 2013; 2: 63–68.
12. Zaworski K, Latosiewicz R, Majcher P. et al. Application of manual therapy in the treatment of temporomandibular joint disorders [Zastosowanie terapii manualnej w leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego]. Rehab Prakt. 2016; 1: 7–15.
13. Liem T, Kulesa-Mrowiecka M. Temporomandibular joints in osteopathy. Part 1 Specialized information [Stawy skroniowo – żuchwowe w osteopatii. Część 1. Informacje specjalistyczne]. Prakt Fizjoter Rehab. 2015; 64: 6–16.
14. Chochowska M, Ogrodowczyk R, Klonowska J, et al. Therapy of trigger points in tension headaches [Terapia punktów spustowych w napięciowych bólach głowy]. Rehab Prakt. 2015; 5: 61–67.
15. Czajkowska D, Lisiński P, Samborski W. Manual therapy in the treatment of myofascial pain syndrome in the course of bruxism [Terapia manualna w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego w przebiegu bruksizmu]. Dental Forum 2013; 1: 57–64.
16. Łukasik E, Targosiński P, Michał Szymański M, et al. Comparing the effectiveness of myofascial techniques with massage in persons with upper crossed syndrome (preliminary report) [Porównanie skuteczności technik mięśniowo-powięziowych i masażu klasycznego u osób z zespołem skrzyżowania górnego (doniesienie wstępne)]. Postępy Rehab. 2017; 2: 53–67.
17. Michalik J, Zawadka M, Gawda P. Wybrane techniki terapeutyczne wykorzystywane w zespołach bólowych i zespołach przeciążeniowych mięśni. J Educ Health Sport. 2016; 6 (8): 249–256.
18. Wytrążek M, Chochowska M, Marcinkowski JT. Deep Tissue Massage – necessary therapeutic approach to the growing epidemic of musculoskeletal diseases [Masaż tkanek głębokich – konieczne podejście terapeutyczne wobec narastającej epidemii chorób narządu ruchu]. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94 (3): 428–434.
19. Amorim CSM, Espirito Santo AS, Sommer M, Marques AP. Effect of Physical Therapy in Bruxism Treatment: A Systematic Review. J Manipulative Physiol Ther. 2018; 41 (5): 389–404.
20. Porzych P, Ratuszek-Sadowska D, Pyskir M, Simińska J, Ogurkowski K, Kitschke E. Kolumna szyjna kręgosłupa – ruchomość i wybrane sposoby jej pomiaru – przegląd literatury. J Educ Health Sport. 2016; 6 (6): 505–516.
21. Gorzechowski K. Badanie w rehabilitacji stomatologicznej. In: Rehabilitacja stomatologiczna. Wydawnictwo Kargo, Białystok 2016, 67–98.
22. Karcioglu O, Topacoglu H, Dikme O, Dikme O. A systematic review of the pain scales in adults: Which to use? Am J Emerg Med. 2018; 36 (4): 707–714.
23. Barbero M, Schneebeli A, Koetsier E, Maino P. Myofascial pain syndrome and trigger points: evaluation and treatment in patients with musculoskeletal pain. Curr Opin Support Palliat Care. 2019; 13 (3): 270–276.
24. Sushma P, Deepali P, Waqar N. Effectiveness of Rocabado approach and Conventional Physiotherapy on pain, ROM and QOL in patients with TMJ dysfunction: Comparative Study. J Crit Rev. 2019; 6 (6): 925–929.
25. Byra J, Kulesa-Mrowiecka M, Pihut M. Physiotherapy in hypomobility of temporomandibular joints. Folia Med Cracov. 2020; 60 (2): 123–134.
26. Ashok A, Suganya M, Arun B. Comparison of Myofascial Release, Muscle Energy Technique and Cervical Manual Therapy in Postural Neck Pain. Asian J Orthop Res. 2019; 2 (2): 1–6. 90 Physiotherapy Review | Volume XXVIII Issue 1/2024
27. Sharma A, Angusamy R, Kalra S. et al. Efficacy of post-isometric relaxation versus integratedneuromuscular ischaemic technique in the treatment of upper trapezius trigger points. Indian J Physiother Occup Ther 2010; 4 (3): 1–5.
28. Gębska M, Lietz– Kijak D, Opalko K. et al. Application of manual therapy in the elimination of myogenic pain in stomatognathic system disorders [Zastosowanie terapii manualnej w likwidacji bólu pochodzenia miogennego w zaburzeniach układu stomatognatycznego]. Pol J Physiother. 2015; 2 (15): 60–67.
29. Gomes CAFP, El-Hage Y, Amaral AP et al. Effects of Massage Therapy and Occlusal Splint Usage on Quality of Life and Pain in Individuals with Sleep Bruxism: A Randomized Controlled Trial. J Jpn Phys Ther Assoc. 2015; 18 (1): 1–6.
30. 30.Elisa Calisgan E, Burcu Talu B, Oguzhan Altun O. et al. The effects of proprioceptive neuromuscular facilitation, myofascial releasing maneuvers and home exercises on pain and jaw function in patients with bruxism. Med Sci. 2018; 7 (3): 617–621.
31. Santos Miotto Amorim C, Firsoff EF, Vieira GF, Costa JR, Marques AP. Effectiveness of two physical therapy interventions, relative to dental treatment in individuals with bruxism: study protocol of a randomized clinical trial. Trials. 2014; 15: 8.
32. Blasco-Bonora PM, Martín-Pintado-Zugasti A. Effects of Myofascial Trigger Point Dry Needling in Patients with Sleep Bruxism and Temporomandibular Disorders: A Prospective Case Series. Acupunct Med. 2017; 35 (1): 69–74.
33. Şahin D, Kaya Mutlu E, Şakar O, Ateş G, İnan Ş, Taşkıran H. The effect of the ischaemic compression technique on pain and functionality in temporomandibular disorders: A randomised clinical trial. J Oral Rehabil. 2021; 48 (5): 531–541.

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.