en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
75.86

 
Physiotherapy Review (ISSN 2719-5139) (wcześniej Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Powyższy cel realizowany jest poprzez publikację oryginalnych prac eksperymentalnych, kazuistycznych, recenzji, prac poglądowych, przeglądów badań i literatury, w tym przeglądów systematycznych oraz metaanaliz – przedstawiających wyniki badań naukowych obejmujących wszystkie dziedziny fizjoterapii. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do aktualnej wiedzy o najlepszych rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie.

W kwartalniku publikowane są jedynie te artykuły, które zostały uznane przez redaktorów za zgodne z tematyką czasopisma, stanowią oryginalny wkład w rozwój nauki i / lub praktyki klinicznej, lub które charakteryzują się pożądanymi wartościami dydaktycznymi.

W Komitecie Naukowym czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w różnych dziedzinach medycyny. Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac.

Magazyn jest wydawany jako kwartalnik w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Artykuły w tym czasopiśmie publikowane są w otwartym dostępie (OA)Redaktor Naczelny

Prof. Jakub Taradaj PT, PhD
Faculty of Physiotherapy, Academy of Physical Education in Katowice (Poland)
jakub.taradaj@kif.info.pl
ORCID 0000-0002-1796-5832ORCIDRedaktor Prowadzący/ -a

Adrian Kużdżał PT, PhD
Institute of Health Sciences, University of Rzeszów (Poland)
kuzdzal.a@gmail.com
ORCID 0000-0002-5685-3139ORCID

Dr Agnieszka Lewko PT, PhD
Assistant Professor
Independent and Supplementary Prescriber
School of Health, Faculty of Health and Life Sciences
Coventry University (United Kingdom)
ORCID

Andrzej Permoda PT, PhD
Faculty of Physical Culture, Academy of Physical Education in Gdańsk (Poland)
biomedAP@poczta.fm
ORCID 0000-0002-2174-9112ORCID

Zbigniew Wroński PT, PhD
Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw (Poland)
zbigniew.wronski@kif.info.pl
ORCID 0000-0002-6662-1227ORCIDRedaktor zarządzająca
Dalia Wożnica PT, PhD
The Polish Chamber of Physiotherapists
dalia.woznica@kif.info.pl
ORCID 0000-0003-1487-4115ORCIDCopyright: © Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Czasopismo publikowane w systemie Open Access, wszystkie artykuły sa objęte licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Licencja (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.