en ENGLISH
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139
Physiotherapy Review
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
95.05

 
Physiotherapy Review (ISSN 2719-5139) (wcześniej Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Powyższy cel realizowany jest poprzez publikację oryginalnych prac eksperymentalnych, kazuistycznych, recenzji, prac poglądowych, przeglądów badań i literatury, w tym przeglądów systematycznych oraz metaanaliz – przedstawiających wyniki badań naukowych obejmujących wszystkie dziedziny fizjoterapii. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do aktualnej wiedzy o najlepszych rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie.

W kwartalniku publikowane są jedynie te artykuły, które zostały uznane przez redaktorów za zgodne z tematyką czasopisma, stanowią oryginalny wkład w rozwój nauki i / lub praktyki klinicznej, lub które charakteryzują się pożądanymi wartościami dydaktycznymi.

W Komitecie Naukowym czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w różnych dziedzinach medycyny. Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac.

Magazyn jest wydawany jako kwartalnik w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Artykuły w tym czasopiśmie publikowane są w otwartym dostępie (OA)Redaktor Naczelny

Prof. Jakub Taradaj PT, PhD
Faculty of Physiotherapy, Academy of Physical Education in Katowice (Poland)
jakub.taradaj@kif.info.pl
ORCID 0000-0002-1796-5832ORCIDRedaktor Prowadzący/ -a

Adrian Kużdżał PT, PhD
Institute of Health Sciences, University of Rzeszów (Poland)
kuzdzal.a@gmail.com
ORCID 0000-0002-5685-3139ORCID

Agnieszka Lewko PT PhD
Assistant Professor (Research)
Centre for Healthcare Research
Coventry University
agnieszka.lewko@coventry.ac.uk
ORCID 0000-0001-5688-0762ORCID

Andrzej Permoda PT, PhD
Faculty of Physical Culture, Academy of Physical Education in Gdańsk (Poland)
biomedAP@poczta.fm
ORCID 0000-0002-2174-9112ORCID

Zbigniew Wroński PT, PhD
Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw (Poland)
zbigniew.wronski@kif.info.pl
ORCID 0000-0002-6662-1227ORCIDRedaktor zarządzająca
Dalia Wożnica PT, PhD
The Polish Chamber of Physiotherapists
dalia.woznica@kif.info.pl
ORCID 0000-0003-1487-4115ORCIDCopyright: © Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Czasopismo publikowane w systemie Open Access, wszystkie artykuły sa objęte licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Licencja (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
eISSN: 2719-9665
ISSN: 2719-5139

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.